Welcome to河北贝达焊接材料有限公司!

13730556272

product details
深圳斯米克紫铜焊条

深圳斯米克紫铜焊条

规格: 3.2mm

长度: 350mm-400mm

焊接: 电焊

电流: 120-160

Cu107紫铜电焊条     相当国标ECu      相当AWS ECu

特性和用途:紫铜,耐大气,海水腐蚀,导电性好。紫铜焊接用,如导电铜排

Cu207硅青铜电焊条        相当国标ECuSi      相当AWS ECuSi

特性和用途:硅青铜,耐蚀、强度高。铜、硅青铜及黄铜焊接用

Cu227磷青铜电焊条           相当国标ECuSnB      相当AWS ECuSn-C

特性和用途:锡磷青铜,耐蚀、强度高。铜、硅青铜及黄铜焊接用

Cu237铝青铜电焊条          相当国标ECuAl      相当AWS ECuAl-A2

特性和用途:铝青铜,耐磨、耐蚀,强度高。铜合金焊接或堆焊用

供应规格   3.2/4.0/5.0mm

斯米克紫铜焊条