Welcome to河北贝达焊接材料有限公司!

13730556272

深圳ERCuNi 白铜焊丝

author:河北贝达焊接材料有限公司

【Font size: big medium smail

time:2020-04-15 15:00:22

本文由河北贝达焊接材料有限公司提供,重点介绍了ERCuNi 白铜焊丝相关内容。河北贝达焊接材料有限公司专业提供银焊丝,铜焊丝,铝焊丝,耐磨焊丝,药芯焊丝, 镍基焊丝,钴基焊丝,氩弧焊丝,埋弧焊丝,耐热钢焊丝,不锈钢焊丝,碳化钨焊丝等多项产品服务。公司开拓创新,保持质量,塑造形象,为更多的合作伙伴提供最优质的产品服务

铝及铝合金焊条

牌号

GB

AWS

产品名称

Al309【铝109】

E1100

E1100

铝焊条

Al309【铝209】

E4043

E4043

铝硅焊条

Al309【铝309】

E3003

E3003

铝锰焊条

铝及铝合金焊丝

牌号

GB

AWS

产品名称

S301【1070】

SAl1070

-

铝焊丝

S311【4043】

SAl4043

ER4043

铝硅焊丝

4047【4047】

SAl4047

ER4047

铝硅焊丝

S321【3103】

SAl3103

-

铝锰焊丝

S331【5356】

SAl5356

ER5356

铝镁焊丝

5183【5183】

SAl5183

ER5183

铝镁焊丝

5556【5556】

SAl5556

ER5556

铝镁焊丝

铜及铜合金焊丝

牌号

GB

AWS

产品名称

S201【丝201】

SCu1898

ERCu

特制紫铜焊丝

S211【丝211】

SCu6560

ERCuSi-A

硅青铜焊丝

S212【丝212】

SCu5180

ERCuSn-A

磷青铜焊丝

S213【丝213】

SCu5210

ERCuSn-C

磷青铜焊丝

S214【丝214】

SCu6100A

ERCuAl-A1

铝青铜焊丝

S221【丝221】

SCu6810A

-

锡黄铜焊丝

S222【丝222】

SCu6810

BRCuZn-C

铁黄铜焊丝

S215【 丝215】

SCu6180

ERCuAl-A2

铝铁青铜焊丝

S216【 丝216】

SCu6327

-

铝镍青铜焊丝

S223【丝223】

SCu4700

RBCuZn-A

锡黄铜焊丝

S224【 丝224】

-

-

硅黄铜焊丝

S225【 丝225】

SCu7730

RBCuZn-D

锌白铜焊丝

S226【 丝226】

SCu6810A

-

锡黄铜焊丝

S227【 丝227】

SCu6800

RBCuZn-B

铁镍黄铜焊丝

S229【 丝229】

-

-

镍锰黄铜焊丝

S231【 丝231】

SCu7158

ERCuNi

白铜焊丝

S232【 丝232】

SCu7061

-

白铜焊丝

铜及铜合金焊条

牌号

GB

AWS

产品名称

Cu107【铜107】

ECu

ECu

紫铜电焊条

Cu227【铜227】

ECuSi-B

ECuSn-C

磷青铜焊条

Cu207【铜207】

ECuSi-B

ECuSi

硅青铜焊条

Cu227【铜227】

ECuSn-B

ECuSn-C

磷青铜焊条

镍及镍合金焊条

牌号

GB

AWS

产品名称

镍102【镍102】

ENi2061

ENi-1

纯镍焊条

镍207【镍207】

ENi4060

ENiCu-7

镍铜焊条

镍及镍合金焊丝

牌号

GB

AWS

产品名称

S901【镍61】

SNi2061

ERNi-1

镍钛焊丝

S911【蒙乃尔60】

SNi4060

ERNiCu-7

镍铜钛焊丝

镍基合金铸铁焊条

牌号

GB

AWS

产品名称

Z308【铸308】

EZNi-1

ENi-CI

纯镍铸铁焊条

Z408【铸408】

EZNiFe-1

ENiFe-CI

镍铁铸铁焊条

Z508【铸508】

EZNiCu-1

ENiCu-B

镍铜铸铁焊条

镍基合金堆焊材料

牌号

GB

AWS

产品名称

S190【Stellite 190】


RCoCr-G

钴基190堆焊焊丝

S121【 丝121】

-

RNiCr-A

镍基1号焊丝

S122【 丝122】

-

RNiCr-B

镍基2号焊丝

钴基合金堆焊材料

牌号

GB

AWS

产品名称

S111【Stellite 6】


RCoCr-A

钴基1号堆焊焊丝

S112【 Stellite 12】

-

RCoCr-B

钴基2号焊丝

S113【 Stellite 20】

-

-

钴基3号焊丝

S114 S114【 Stellite 1】

-

RCoCr-C

钴基4号焊丝

S116【 Stellite F】

-

RCoCr-F

钴基F焊丝

S190【 Stellite 190】

-

RCoCr-G

钴基190焊丝

D802【 Stellite 6】

EDCoCr-A-03

ECoCr-A

钴基1号焊条

D812【 Stellite 12】

EDCoCr-B-03

ECoCr-B

钴基2号焊条

D832【Stellite 1】

EDCoCr-C-03

ECoCr-C

钴基4号焊条

高铬铸铁堆焊材料

牌号

GB

AWS

产品名称

S101【丝101】高铬铸铁1号堆焊焊丝

S103【 丝103】

-

RFeCr-A9

高铬铸铁3号焊丝

S105【 丝105】

-

RFeCr-A3A

高铬铸铁5号焊丝

D667【 堆667】

EDZCr-C-15

-

高铬铸铁1号焊条

等离子喷焊用合金粉末

牌号

GB

AWS

产品名称

F221【粉221】钴基合金粉末

F121【 粉121】镍基合金粉末

F223【 粉223】钴基合金粉末

F321【 粉321】铁基合金粉末

F322【 粉322】铁基合金粉末

F325【 粉325】铁基合金粉末

氧乙炔喷涂用合金粉末

牌号

GB

AWS

产品名称

F313【粉313】


相当CASTOLIN 19400

铁基合金粉末

F512【 粉512】铝包镍打底粉

F111【 粉111】镍合金粉末

F313【 粉313】铁合金粉末

F314【 粉314】铁合金粉末

F412【 粉412】铜合金粉末

氧乙炔喷焊用合金粉末

牌号

GB

AWS

产品名称

F102【Ni 60】镍基合金粉末

F105【NiWC50】镍基合金粉末

F103【Ni 25】镍基合金粉末

F512【粉512】


相当 CASTOLIN 25000

铝包镍打底层粉末

F107【 Ni 15】镍基合金粉末

F106【 Ni 35】镍基合金粉末

F101【 Ni 45】镍基合金粉末

F104【 Ni 55】镍基合金粉末

F102【 Ni 60】镍基合金粉末

F102Fe【 Ni 60B】镍基合金粉末

F105Fe【 NiWC35】镍基碳化钨粉末

F108【 NiWC80】镍基碳化钨粉末

F203【 Co 40】钴基合金粉末

F204【 Co 55】钴基合金粉末

F205【 CoWC35】钴基碳化钨粉末

F204【 Co 55】钴基合金粉末

F205【 CoWC35】钴基碳化钨粉末

F303【 Fe 25】铁基合金粉末

F301【 Fe 45】铁基合金粉末

F302【 Fe 50】铁基合金粉末

F305【 FeWC25】铁基碳化钨粉末

镍基钎料

牌号

GB

AWS

产品名称

L702【料702】

BNi82CrSiBFe

BNi-2

镍基钎料

L701【 料701】

BNi74CrFeSiB

BNi-1a


锡铅钎料

牌号

GB

AWS

产品名称

L600【料600】

S-Sn60PbA

S-Sn60Pb40

锡铅钎料

L605【料605】


S-Sn96Ag4

锡银钎料

L601【 料601】

S-Sn18PbSbA

-

18%锡铅钎料

L602【 料602】

S-Sn30PbSbA

S-Sn30Pb69Sb1

30%锡铅钎料

L603【 料603】

S-Sn40PbSbA

S-Sn40Pb58Sb2

40%锡铅钎料

L600【 料600】

S-Sn60PbA

S-Sn60Pb40

60%锡铅钎料

L604【 料604】

S-Sn90PbA

-


铝基钎料

牌号

GB

AWS

产品名称

L400【料400】

BAl88Si

BAlSi-4

铝硅钎料

L401【 料401】

BAl67CuSi

-

铝铜硅钎料

L402【 料402】

BAl86SiCu

BAlSi-3